Ak hľadáte spoľahlivý a ekologický kotol, na ekohrášok Eco Matix triedy 5 s certifikátom Ecodesign bude perfektnou voľbou.

ecomatix 03  je viacdňový kotol so vstavanou nádobou a automatickým podávačom paliva. Je určený na spaľovanie uhlia vo forme hrachu s granuláciou 5-25 mm. Palivo sa spaľuje v retortovom horáku za účasti ventilátora.
Podávač v kotloch ecomatix 03  umožňuje bezdymové spaľovanie, nízke emisie výfukových plynov a veľmi vysokú účinnosť zariadenia v rozmedzí od 91,4 do 94,7%. Multifunkčný regulátor reguluje teplotu vody vo vykurovacom kotle a riadi činnosť podávača a dúchadla. Riadi tiež činnosť pohonu zmiešavacieho ventilu a prídavných čerpadiel a voliteľne môže spolupracovať s rôznymi druhmi izbových termostatov, komunikačných modulov pre internet a GSM.

Jednoduché čistenie, pohodlie nízke emisie splodín

Dôležitou výhodou, ktorú používatelia veľmi oceňujú, je dosková konštrukcia výmenníka, ktorá má v zadnej časti špeciálny čistiaci mechanizmus. Spĺňa dve základné funkcie: udržuje výmenník v čistote a funguje ako turbulátor spalín. Vďaka tomu kotol dosahuje konštantnú, vysokú účinnosť. Voliteľne môže byť čistiaci mechanizmus ovládaný ručne, alebo aktivovaný automaticky regulátorom kotla.

Jedným z najinovatívnejších riešení v uhoľných peciach Eco Matix triedy 5 je špeciálna retorta RETOSCROLL v tvare kužeľa obmedzujúca výfukové emisie s prevzdušňovacími otvormi a výčnelkami tvoriacimi skrutkovicu. Na druhej strane v spaľovacej komore kotla sú keramické dosky, ktoré optimalizujú spaľovací proces. Tieto modely kotlov sú tiež veľmi energeticky účinné vďaka použitiu uhlia z ekohrašku ako palivového materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou výhrevnosťou, a tým sa premieta do výrazne nižších nákladov na vykurovanie.

 

ecomatix 03 môže pracovať v nepretržitom režime bez toho, aby počas vykurovacej sezóny zhasol. Automatizácia umožňuje prípravu teplej úžitkovej vody aj v lete. Kotol získal ekologický certifikát  IChPW potvrdený testami. Jednorazové naplnenie nádoby palivom umožňuje niekoľkodňovú bezúdržbovú prevádzku kotla ústredného kúrenia
Okrem toho môže kotol ecomatix 03, pracovať v nepretržitom režime bez toho vyhasnutia kotla. Moderná automatizácia umožňuje prípravu teplej úžitkovej vody aj v lete.
Kotol získal ekologický certifikát IChPW, ktorý bol udelený na základe podrobných skúšok zariadenia. Jednorazové naplnenie nádoby palivom umožňuje niekoľkodňovú bezúdržbovú prevádzku ústredného kúrenia, čo je veľmi výhodné pre pracujúcich ľudí.
Nákupný košík