BioPellmax je automatický kotol určený na spaľovanie biomasy v podobe peliet. Korpus kotla je celý vyrobený z certifikovanej ocele s hrúbkou 6 mm. Dôležitou črtou kotla je dosková konštrukcia výmenníka, ktorá má v zadnej časti špeciálny čistiaci mechanizmus. Tento mechanizmus má dve funkcie: udržiava výmenník v náležitej čistote a plní úlohu turbulátora spalín. Kotol je vybavený horákom KIPI, ktorého spaľovacia komora rotuje, čím očisťuje ohnisko od vzniknutej strusky a popola, vďaka čomu horák pracuje celý čas efektívne bez poklesu výkonu a nedochádza k jeho zaneseniu. Vďaka týmto špeciálnym riešeniam umožňuje dosiahnuť bezdymové spaľovanie, nízke emisie a vysokú efektivitu 91,9%. Vďaka dômyselnej automatike, ktorá riadi čerpadlo ÚK, TÚV, doplnkové čerpadlá, zmiešavacie ventily, systém zapálenia paliva a prácu v režime modulácie, sa obsluha tohto kotla na pelety ohraničuje na nevyhnutné minimum. Kotol získal ekologický certifikát IChPW w Zabrzu potvrdený výskumami – spĺňa kritéria tepelnej účinnosti a požiadavky v oblasti emisií v súlade s normou PN-EN 303-5:2012 v 5. triede.

  • Poloautomatický systém čistenia dymovodov
  • Inovatívny, otočný, samočistiaci horák KIPI
  • Estetický a funkčný zásobník na pelety (veľkosť závisí od výkonu kotla)
  • Inovatívny turbulátor spalín zvyšujúci efektívnosť kotla
  • Pokročilý ovládač

 

Nákupný košík