Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v auguste 2010, ako slovenská súkromná spoločnosť.

Zaoberáme sa hlavne poskytovaním montážnych, zámočníckych, zváračských, potrubárskych prác, ako aj uskutočňovaním stavieb a ich zmien.

Cieľom spoločnosti je uspokojiť zákazníkov, ktorí požadujú najvyššiu kvalitu vykonaných prác.

Naši pracovníci majú požadovanú kvalifikáciu a skúsenosti s dielenskou výrobou, ako aj s prácami pri realizácii montáží, opráv a údržby kotlov, potrubných systémov v sektore energetiky, v potravinárskom a petrochemickom priemysle.

Zvárači majú potrebné zváračské oprávnenia podľa platných noriem a predpisov pre všetky metódy ručného zvárania.

V roku 2015 sme získali certifikát Dôveryhodná firma.

Stali sme sa členmi v registri solventných firiem. Naša spoločnosť bola uvedená v Hospodárskych novinách dňa 5.11.2015 medzi solventnými spoločnosťami.

Comments are closed.